Thỏa thuận sử dụng dịch vụ

Tổng quan

Chào mừng bạn đến với TuTaoWeb.club. Xin vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi sử dụng hoặc đăng ký các Dịch vụ trên website này. Vì nội dung Thỏa thuận có chứa các thông tin quan trọng về các Điều kiện và các Điều khoản liên quan đến các quyền pháp lý của bạn cũng như các biện pháp khắc phục vấn đề cho bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ tại đây.

Việc bạn sử dụng website và các dịch vụ được mô tả trên website TuTaoWeb.club đồng nghĩa việc bạn đồng ý với những nội dung được quy định trong Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ này (sau đây được gọi tắt là “TTWC”). Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không truy cập website và những Dịch vụ trên website của chúng tôi.

Căn cứ vào thực tiễn hoạt động kinh doanh và quy định của pháp luật, chúng tôi có quyền chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung điều khoản TTWC mà không bắt buộc thông báo trực tiếp cho bạn, nhưng sẽ đăng công khai trên website của chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục truy cập website của chúng tôi và sử dụng Dịch Vụ sau khi Thỏa thuận sử dụng được cập nhật, bổ sung, có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản TTWC đã được cập nhật. Bạn nên thường xuyên xem TTWC mỗi khi truy cập website và có thể xem bản TTWC mới nhất vào bất cứ thời điểm nào tại: https://tutaoweb.club/thoa-thuan-su-dung-dich-vu/

Điều 1: Giải thích từ ngữ

“Chúng tôi”: Những người quản trị website TuTaoWeb.club.

“Bạn”, “Khách hàng”, “Quý khách”: Là người truy cập trên trang website này và/hoặc sử dụng hợp pháp các sản phẩm, dịch vụ do TuTaoWeb.club cung cấp.

“Email”, “Mail”: Là chữ viết tắt của từ “Electronic Mail” trong Tiếng Anh. Dịch sang Tiếng Việt có nghĩa là “Thư điện tử”. Email (hoặc Mail) là phương tiện dùng để gửi hoặc nhận nội dung, trao đổi thông tin trên mạng internet.

“NameServer”, “DNS”: Là hệ thống phân giải tên miền trên Internet. Hiểu đơn giản thì DNS là một hệ thống chuyển đổi tên miền dạng dễ nhớ (Ví dụ: www.tenmien.com) sang địa chỉ IP rất khó nhớ (Ví dụ: 192.168.1.100).

“Email Admin”, “Registrant Email”: Là địa chỉ Email dùng để xác thực khi đăng ký tên miền quốc tế. Theo yêu cầu của Tổ chức quản lý tên miền quốc tế ICANN, tên miền quốc tế khi được đăng ký hoặc thay đổi thông tin cần phải được xác thực từ địa chỉ Email của người đăng ký.

“Admin”: Admin là từ viết tắt của từ “Administrator” có nghĩa là người quản lý, người quản trị, quản trị viên. Đây là quyền cao nhất của quản trị viên khi sử dụng trên các hệ thống lưu trữ hoặc quản trị hệ thống.

“Download”: Là tải dữ liệu từ trên mạng internet về máy tính.

“File”: Là tập tin được đặt tên và lưu trữ trong các thiết bị lưu trữ như đĩa cứng, đĩa mềm, USB, CD, DVD, …

“Control Panel”: Là từ Tiếng Anh. Dịch sang Tiếng Việt là “Bảng điều khiển”, là công cụ để người dùng quản trị hệ thống bằng giao diện trực quan như: Cloud Hosting, Cloud Server, Email, DNS, ID, …

Dịch vụ của TuTaoWeb.club là những sản phẩm, dịch vụ được ghi trên website này (sau đây gọi tắt là dịch vụ).

Điều 2: Các hành vi cấm thực hiện khi truy cập website và/hoặc sử dụng dịch vụ:

2.1 Bạn sử dụng dịch vụ đã đăng ký, được cung cấp vào bất kì mục đích, với bất kỳ hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, luật Quốc tế.

2.2 Bạn sử dụng dịch vụ để hoặc có thể gây tổn hại đối với trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.

2.3 Bạn gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, bị pháp luật cấm phổ biến, hoặc có nội dung đe dọa, kích động, vu khống, lừa dối, gây thù hằn, chia rẽ đoàn kết, vi phạm thuần phong mỹ tục, khiêu dâm, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân hay tổ chức, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào mà pháp luật Việt Nam có quy định cấm.

2.4 Bạn lưu trữ, truyền bá các dữ liệu mà việc đó có thể cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức vi phạm pháp luật; hoặc có các hành vi xâm phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ hoặc xâm phạm bí mật kinh doanh, xâm phạm các quyền lợi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác.

2.5 Bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc bằng phương thức khác bất kỳ tài liệu nào có chứa các loại vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông.

2.6 Bạn có hành động gian lận hoặc hành vi trái quy định tại thỏa thuận này hay quy định của pháp luật có liên quan đối với các trang web, địa chỉ của đơn vị cung cấp dịch vụ có liên kết với chúng tôi.

2.7 Bạn mạo nhận mình với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác, tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức khác.

2.8 Bạn khai thác Dịch vụ (Web Hosting, Email…) vượt quá mức tài nguyên hoặc vi phạm quy định cho mỗi loại hình Dịch vụ của TuTaoWeb.club.

2.9 Bạn có hành vi gây cản trở, phá rối dịch vụ hoặc việc sử dụng của người khác đối với dịch vụ, các máy chủ hoặc các mạng liên kết với dịch vụ; không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng được kết nối với dịch vụ.

2.10 Bạn vi phạm các chính sách về gởi thư rác theo nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ Về chống thư rác hoặc văn bản pháp luật có giá trị pháp lý tại thời điểm thực hiện việc gởi thư rác (http://www.vncert.gov.vn/tainguyen/90-2008ND-CP.doc)

2.11 Bạn vi phạm các quy định hiện hành của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cũng như các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam về các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng internet.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

3.1 Bạn phải có đủ tư cách và năng lực pháp lý theo luật định để tham gia giao kết với chúng tôi. Bạn cam kết không phải là người mất hay bị hạn chế hành vi dân sự, bị ràng buộc với bên thứ ba, liên quan đến bản án hay quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bị cấm thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi. Cam kết không sử dụng các thông tin và vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào trong việc đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc trong việc cung cấp thông tin cho chúng tôi và việc sử dụng dịch vụ được đăng ký trừ khi được sự cho phép của bên thứ ba và tự chịu trách nhiệm cho hành vi sử dụng thông tin trái phép của mình.

3.2 Bạn có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu kể từ khi có yêu cầu xác minh thông tin của chúng tôi và phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin do mình cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng dịch vụ đúng pháp luật, không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. Trường hợp có sự thay đổi thông tin mà bạn không thông báo cho chúng tôi trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày có sự thay đổi, hoặc không phản hồi yêu cầu của chúng tôi về việc xác minh thông tin trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thì chúng tôi có quyền tạm hoãn hoặc hủy bỏ việc đăng ký của bạn.

3.3 Bạn là người trực tiếp quản lý, duy trì quyền sử dụng các dịch vụ của mình, tự chịu trách nhiệm đối với các hậu quả có thể phát sinh trong trường hợp bạn vi phạm các quy định về sử dụng dịch vụ, hoặc do việc quản lý lỏng lẻo gây ra và phải cung cấp một cách trung thực và đầy đủ thông tin của các chủ thể được sự cấp phép bởi bạn trong vòng 07 ngày kể từ ngày được yêu cầu. Việc xác định người chịu trách nhiệm đối với thiệt hại gây ra hành vi sử dụng sai trái tên miền sẽ căn cứ dựa vào thông tin bạn đã cung cấp cho TuTaoWeb.club. Do đó bạn phải cam kết cung cấp chính xác thông tin của bên thứ 3 và đã có sự cho phép của bên thứ 3 với các thông tin.

3.4 Trong quá trình sử dụng và duy trì dịch vụ, bạn chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, quyền sử dụng hợp pháp các tên miền, giao diện, plugins, đoạn code… và bất cứ thứ gì mà bạn cung cấp cho chúng tôi, TuTaoWeb.club không chịu bất cứ trách nhiệm nào về tính hợp pháp của những gì bạn cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi sẽ nhận và lưu trữ thông tin liên quan đến dữ liệu cá nhân của chủ thể và chỉ cung cấp cho các bên liên quan theo khi có yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền.

3.5 Nếu bạn là doanh nghiệp, tổ chức, Bạn và nhân viên được uỷ quyền có trách nhiệm bảo mật thông tin mật khẩu và tài khoản, cùng chịu trách nhiệm đối với các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn.

3.6 Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới việc sử dụng tên miền sẽ được giải quyết trên tinh thần hòa giải, thương lượng. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về TuTaoWeb.club và bạn phải tuân theo quyết định cuối cùng này của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm bồi thường và đảm bảo cho các bên liên quan của chúng tôi khỏi bất kỳ các khiếu nại, trách nhiệm, chi phí và hao tổn phát sinh từ hoặc liên quan đến việc đăng ký và sử dụng tên miền của bạn. Bạn có trách nhiệm trong việc duy trì (1) tính bảo mật về mật khẩu tài khoản của bạn; và (2) tất cả các hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua tài khoản của bạn. Trong trường hợp có bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc tài khoản của bạn, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức và thay đổi mật khẩu kịp thời để bảo mật thông tin. Chúng tôi sẽ xem xét đóng tài khoản của bạn bất cứ lúc nào nếu cần thiết vì lý do bảo mật thông tin. Mắt Bão không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu bạn không tuân thủ điều khoản này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của bạn.

3.7 Chúng tôi không sở hữu bất kỳ máy chủ nào. Tất cả dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho bạn đều được thuê lại của bên thứ ba và bạn phải tuyệt đối tuân thủ tất cả Điều khoản sử dụng và chính sách dịch vụ của bên thứ ba mà chúng tôi thuê. Chúng tôi toàn quyền chấm dứt, xóa tài khoản, dữ liệu của bạn nếu việc sử dụng các dịch vụ, tài nguyên của bạn vi phạm Điều khoản sử dụng và chính sách dịch vụ của bên thứ ba mà chúng tôi thuê.

3.8 Bạn phải tự chịu trách nhiệm cho tất cả nội dung được lưu trữ trên máy chủ do chúng tôi thuê..

3.9 Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với việc áp dụng các biện pháp nhằm ngăn ngừa bất cứ thiệt hại hoặc phá hoại nào đến nội dung website hoặc tài nguyên của máy chủ do chúng tôi thuê.

3.10 Bạn phải hiểu và đồng ý rằng các dịch vụ lưu trữ của chúng tôi đều không được sao lưu dự phòng, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những mất mát, tổn thất, hư hỏng hoặc lỗi liên quan đến dữ liệu của bạn. Việc sao lưu dự phòng phụ thuộc vào bên chúng tôi thuê dịch vụ của họ.

3.11 Bạn phải tự bảo mật các thông tin tài khoản đăng nhập của mình khi sử dụng dịch vụ tại TuTaoWeb.club.

3.12 Bạn phải chịu trách nhiệm thực hiện các quy định, chính sách về bản quyền phần mềm, quyền tác giả, quyền phát minh, sáng chế, … khi sử dụng dịch vụ tại TuTaoWeb.club.

3.13 Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn phối hợp để xác minh thông tin nếu nghi ngờ thông tin được cung cấp không chính xác hoặc có hành vi giả mạo thông tin.

3.14 Tùy theo mức độ và tính chất của hành vi vi phạm của bạn, chúng tôi có quyền đơn phương tạm ngừng, hủy bỏ, chấm dứt việc cung cấp dịch vụ và/hoặc chuyển vụ việc đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Tạm ngưng và chấm dứt sử dụng dịch vụ

Chúng tôi có toàn quyền tạm dừng hoặc đơn phương chấm dứt cung cấp dịch vụ không cần báo trước trong bất cứ trường hợp nào chúng tôi nhận thấy bạn vi phạm các điều khoản sử dụng dịch vu của chúng tôi và/hoặc điều khoản sử dụng, chính sách dịch vụ của bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.

Chúng tôi có toàn quyền chấm dứt cung cấp dịch vụ, xóa tất cả dữ liệu của bạn ra khỏi hệ thống khi bạn không sử dụng dịch vụ của chúng tôi liên tục trong 30 ngày.

Việc tạm dừng hoặc đơn phương chấm dứt cung cấp dịch vụ không cần báo trước sẽ xóa tất cả dữ liệu của bạn ra khỏi hệ thống, bạn không có bất cứ quyền khiếu nại nào về việc mất dữ liệu khi chúng tôi tạm dừng hoặc đơn phương chấm dứt cung cấp dịch vụ.

Điều 5: Hỗ trợ khách hàng

5.1 Việc sử dụng dịch vụ đăng ký tài khoản, tự tạo website, lưu trữ website tại TuTaoWeb.club là miễn phí, do đó, chúng tôi không có bất cứ trách nhiệm nào trong việc hỗ trợ bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi cũng như dịch vụ từ bên thứ ba. Chúng tôi không có trách nhiệm trả lời các thắc mắc hoặc khiếu nại từ bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của bạn. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc hoặc khiếu nại cho các vấn đề liên quan đến dịch vụ của bên thứ ba mà bạn đang sử dụng.

5.2 Trong trường hợp bạn có yêu cầu hỗ trợ, tùy trường hợp, chúng tôi sẽ thu một khoản phí hỗ trợ liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của bạn.Khoản phí hỗ trợ này sẽ được hai bên tự thỏa thuận và đồng ý.

Điều 6: Giới hạn trách nhiệm và từ chối bảo đảm

6.1 Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thiết bị, máy móc mà bạn dùng để truy cập vào trang web chúng tôi như: Thiết bị truy cập, thiết bị để chuyển tải. Khi sử dụng dịch vụ, Bạn phải tự trang bị máy móc, thiết bị cần thiết cho quá trình đăng nhập, truyền tải và bạn phải tự chịu mọi trách nhiệm và phí tổn phát sinh trong quá trình sử dụng.

6.2 Chúng tôi không đảm bảo việc loại trừ các yếu tố gây hại đến việc sử dụng dịch vụ của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố sau: hành vi cố ý vi phạm và gây thiệt hại từ bên thứ ba, hoặc Virus. Chúng tôi không đảm bảo việc cung cấp dịch vụ mà không có bất kỳ sự cố trục trặc, sai chức năng hoặc những vấn đề khác tác động.

6.3 Chúng tôi không đảm bảo sẽ thực hiện việc phục hồi dữ liệu khi bị mất, bị lây nhiễm từ virus hoặc xóa virus và các yếu tố gây hại khác khi có vấn đề xảy ra.

6.4 Chúng tôi không đảm bảo cũng như không chịu trách nhiệm bất kỳ thất thoát nào về mặt dữ liệu trong quá trình Hỗ trợ cho bạn chuyển dữ liệu từ TuTaoWeb.club sang nơi khác hoặc từ nơi khác về TuTaoWeb.club.

6.5 Có thể có những yếu tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc dịch vụ bị lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục lỗi dịch vụ để đem lại sự hài lòng cho khách hàng, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm hỗ trợ hoặc bồi thường cho bạn về những rủi ro trên và thiệt hại (nếu có).

6.6 Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Chúng tôi khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

6.7 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại và hậu quả phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác (ngay cả khi Chúng tôi đã tư vấn về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại đó cho bạn)) từ: (i) dịch vụ, các tài liệu và các sản phẩm của TuTaoWeb.club; (ii) khả năng sử dụng được hoặc không thể sử dụng được của dịch vụ; (iii) việc truy cập trái phép hoặc sửa đổi các dữ liệu hoặc các thông tin mà bạn truyền tải; (iv) hành động của bất kỳ bên thứ ba nào trên dịch vụ; (v) sản phẩm hoặc thông điệp được gửi hoặc nhận được bằng cách sử dụng dịch vụ; hoặc (vi) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan tới dịch vụ, các tài liệu hoặc các sản phẩm.

Điều 7: Dịch vụ miễn phí

Trong phạm vi định hướng hoạt động, TuTaoWeb.club có thể cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ miễn phí cho người dùng. Phạm vi dịch vụ miễn phí tùy thuộc vào sự quyết định của TuTaoWeb.club.

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong các sản phẩm, dịch vụ của TuTaoWeb.club đều thuộc về TuTaoWeb.club hoặc được cấp phép hợp pháp cho Chúng tôi sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của chúng tôi, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

Khi các tập tin, hình ảnh, phần mềm, chương trình được tạo bởi TuTaoWeb.club trong tình trạng có thể download, chúng tôi cho phép bạn sử dụng trong 1 phạm vi giới hạn không nhằm mục đích thương mại, nhưng sự cho phép này không có nghĩa rằng TuTaoWeb.club đã cho phép bạn khai thác bản quyền. Bạn không được tải các tập tin để tái sản xuất, để đăng tải, thông báo, chuyển giao, phát tán. Ngoài ra bạn phải tuân thủ các chỉ dẫn khác mà chúng tôi thiết lập khi bạn muốn sử dụng các tập tin này.

Người sử dụng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm với những tin tức kiếm được khi truy cập trong trang Website. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo đảm về nguồn thông tin và tính chính xác toàn vẹn của nội dung đó.

Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào. TuTaoWeb.club sẽ không ngừng thay đổi và cải tiến Dịch vụ của mình. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn trong thời gian hợp lý khi có sự thay đổi hoặc cải tiến chức năng dịch vụ của mình.

Điều Khoản Cuối: Các điều khoản sử dụng dịch vụ

Chúng tôi đảm bảo những quy định và chính sách trong các điều khoản được đưa ra nhằm để bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng với mục đích đúng đắn, đồng thời hướng đến chất lượng dịch vụ và tính ổn định lâu dài. Các chính sách cũng nhằm mục đích ngăn chặn những hành vi lạm dụng, phạm pháp.

Ngày cập nhật: 03/06/2018