Thiết lập shop online trên website

TuTaoWeb.club cài đặt sẵn plugin WooCommerce, cho phép bạn thiết lập shop online, kinh doanh trực tuyến sản phẩm. Để thiết lập shop online trên website, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Tạo các Trang mặc định của shop

 • Vào “WooCommerce” -> “Trạng thái” -> Chọn tab “Công cụ” 
 • Trong mụcTạo các trang WooCommerce mặc định”, nhấn nút “Tạo trang”

 • Sau khi nhấn vào nút “Tạo trang”, hệ thống sẽ tự động tạo thêm các trang sau trong phần “Trang”:
  • Cửa hàng: Trang này sẽ hiển thị các sản phẩm mới nhất trên website và có phân trang.
  • Giỏ hàng: Trang này sẽ là trang giỏ hàng của bạn khi thêm hàng vào giỏ, nó sẽ hiển thị các sản phẩm có trong giỏ hàng.
  • Tài khoản: Đây là trang quản lý tài khoản của khách hàng nếu họ đăng nhập vào website.
  • Thanh toán: Trang thanh toán đơn hàng, hay còn gọi là trang Checkout.

2. Đưa các liên kết Trang ra menu:

Sau khi tạo được các trang mặc định của shop, bạn vào mục “Giao diện” -> “Menu”. Tạo các liên kết trang Cửa hàng, Giỏ hàng, Tài khoản, Thanh toán ra menu. (Tham khảo thêm Bài viết hướng dẫn đưa liên kết ra menu)

3. Thiếp lập cửa hàng:

Vào mục “WooCommerce” -> “Cài đặt”

 • Trong tab “Chung”: Thiết địa chỉ, khu vực bán, tùy chọn tiền tệ. Trong phần này, nếu có nhu cầu quản lý Thuế, click vào ô “Bật thuế và tính thuế” và “Lưu thay đổi” thì sẽ xuất hiện thêm tab “Thuế”
 • Tab “Sản phẩm”: Thiết lập các thuộc tính cơ bản của sản phẩm như: đơn vị trọng lượng, đơn vị kích thước… (Tham khảo thêm tại Bài viét này  Để thay đổi kích thước hình ảnh sản phẩm, bạn vào mục “Giao diện” -> “Tùy biến” -> “WooCommerce” -> “Ảnh sản phẩm”
 • Tab “Thuế”: Thiết lập các tùy chọn tính thuế cho sản phẩm. (Tham khảo thêm Bài viết về các thiết lập thuế)
 • Tab “Giao nhận”: Cho phép thiết lập các tính phí giao hàng, Khu vực giao hàng, Tùy chọn giao hàng, Loại hình giao hàng… (Tham khảo thêm tại Bài viết thiết lập Giao nhận)
 • Tab “Thanh toán”: Các phương thức thanh toán, cổng thanh toán… Ngoài các phương thức thanh toán hiện có, bạn có thể kích hoạt thêm các phương thức thanh toán khác như: Thanh toán qua Ngân Lượng, Thanh toán thẻ cào điện thoại trong phần “Gói mở rộng” (Plugins). (Tham khảo thêm Bài viết về các thiết lập Thanh toán)
 • Tab “Accounts & Privacy”: Các thiết lập về quản lý tài khoản khách hàng.
 • Tab “Email”: Thiết lập và chỉnh sửa các mẫu email gửi thông báo cho khách hàng, báo có đơn hàng…
 • Tab “Nâng cao”: Các thiếp lập khác của shop.

Ngoài ra, bạn có thể kích hoạt thêm một số chức năng và tích hợp riêng cho thị trường Việt Nam qua gói mở rộng “Woo Viet – WooCommerce for Vietnam”. Gói mở rộng này thêm một số chức năng như thêm cổng thanh toán nội địa Onepay, thêm các tỉnh thành, quận huyện của Việt Nam…

4. Quản lý, tạo danh mục và thêm sản phẩm:

 • Quản lý và thêm danh mục sản phẩm: Vào mục “Sản phẩm” -> “Danh mục”. Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo thêm danh mục sản phẩm trong quá trình thêm sản phẩm.
 • Quản lý và thêm sản phẩm:
  • Quản lý sản phẩm: Vào mục “Sản phẩm” -> “Tất cả sản phẩm”
  • Thêm sản phẩm: Vào mục “Sản phẩm” -> “Thêm mới”

Để nắm rõ cách thêm mới một sản phẩm, vui lòng tham khảo 2 bài viết Thêm một sản phẩm đơn giảnTạo sản phẩm có thuộc tính.

5. Quản lý Đơn hàng:

Vào mục “WooCommerce” -> “Đơn hàng”. Tại đây, bạn có thể thêm đơn hàng mới và quản lý các đơn hàng mà khách hàng đã đặt hàng. Vui lòng tham khảo thêm Bài viết Quản lý đơn hàng.

Lưu ý:

 • Bạn có thể thiết lập shop làm trang chủ bằng cách tận dụng chức năng thiết lập một trang tĩnh thành trang chủ của WordPress để đưa trang cửa hàng đó ra ngoài trang chủ, bằng cách truy cập vào Thiết lập” -> “Đọc” -> “Một trang tĩnh” và chọn trang chính là cửa hàng. Nếu bạn muốn có một trang hiển thị bài viết mới nhất thì chọn ở phần trang bài viết.

 • WooCommerce là một plugin bổ sung gần như toàn diện các chức năng mà một trang bán hàng cần có. Để có thể nắm bắt Toàn tập về WooCommerce, bạn vui lòng tham khảo Series về Học WooCommerce.

Chúc bạn thành công!