Dễ dàng tự thiết kế homepage với Page Builer by SiteOrigin

Ở TuTaoWeb.club, ngoài việc bạn có thể chọn, tùy chỉnh các giao diện có sẵn thành website riêng, dù bạn không hề biết về code, bạn cũng có thể dễ dàng tự xây dựng một giao diện riêng chỉ với các thao tác đơn giản kéo thả qua giao diện trực quan bằng tính năng Page Builer by SiteOrigin với các bước sau đây:

  • Tạo một trang đặt tên là Homepage hoặc Home
  • Trong trình trình soạn thảo Trang, chuyển sang tab “Page Builer”

  • Tiến hành tạo các hàng, cột. Sau đó Add các Widget vào các ô, chỉnh sửa thông số các widget. Sau đây là video hướng dẫn sử dụng Page Builer by SiteOrigin:


(Nguồn video: Blog thachpham.com)

  • Sau khi soạn thảo xong Trang, đăng bài viết, vào phần “Thiếp lập” -> “Đọc”
  • Trong phần “Bố cục trang chủ”, chọn mục “Một trang tĩnh (chọn dưới đây)”
  • Trong “Trang chủ”, chọn Trang Homepage hoặc Home vừa tạo hoàn chỉnh. Lưu lại là hoàn thành một giao diện riêng do bạn tự thiết kế.

Chúc bạn thành công!